Zapraszam do zaponania się z przykładami animacji i video. Jeśli animacja nie uruchomiła się samoczynnie, wystarczy kliknąć w lik poniżej, czyli okienko zatrzymanej animacji, by uruchomić ją. Można też kliknąć w ikonkę powięszenia by obejrzeć materiał na pełnym ekranie. żeby wyjść z tego trybu należy kliknąć esc na klawiaturze.